Merke- og planleggingsdager

September 2018

10.

PLANLEGGINGSDAG

13.

Foreldremøte

Oktober 2018

18.

PLANLEGGINGSDAG

19.

PLANLEGGINGSDAG

25.

Aksjonsdag

Desember 2018

13.

Luciamarkering

19.

Nissefest

Februar 2019

1.

PLANLEGGINGSDAG

Mai 2019

23.-24.

Overnattingstur med Flaggermusgruppen

31.

PLANLEGGINGSDAG

Juni 2019

13.

Sommerfest

Juli 2019

8.-21.

BARNEHAGEN STENGT