Merke- og planleggingsdager

September 2019

9.

PLANLEGGINGSDAG

19.

Foreldremøte

Oktober 2019

24.

Aksjonsdag

November 2019

8.

PLANLEGGINGSDAG

Desember 2019

13.

Lucia markering

18.

Nissefest

Januar 2020

31.

PLANLEGGINGSDAG

Mars 2020

16.

PLANLEGGINGSDAG

Mai 2020

14.-15.

Overnattingstur for Flaggermusgruppen

22.

PLANLEGGINGSDAG

Juni 2020

4.

Førskoledag i bydelen

11.

Sommerfest

Juli 2020

6.-26.

BARNEHAGEN SOMMERSTENGT