Merke- og planleggingsdager

September 2020

7.

PLANLEGGINGSDAG

8.

Foreldremøte for Mauregruppen (nye foreldre)

Oktober 2020

22.

Aksjonsdag

November 2020

6.

PLANLEGGINGSDAG

Desember 2020

11.

Lucia markering

17.

Nissefest

Januar 2021

29.

PLANLEGGINGSDAG

Mars 2021

15.

PLANLEGGINGSDAG

Mai 2021

6.-7.

Overnattingstur for Flaggermusgruppen

14.

PLANLEGGINGSDAG

Juni 2021

3.

Førskoledag i bydelen

10.

Sommerfest

Juli 2021

5.-23.

BARNEHAGEN SOMMERSTENGT